หัวจ่ายลมละเอียด ในบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือฟาร์มสัตว์น้ำต่างๆ อุปกรณ์นี้ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ, ง่ายต่อการติดตั้ง และไม่ต้องบำรุงรักษา

สำหรับเติมอากาศให้น้ำเสียทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในโรงบำบัดน้ำเสีย และใช้สำหรับงานให้ออกซิเจน

เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับของน้ำในภาชนะ จะเป็นสวิทซ์ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ลที่ราคาประหยัด ออกแบบมาใช้สำหรับหย่อน หรือ จุ่มลงในบ่อหรือถัง น้ำ หรือ น้ำเสีย หรือ ของเหลวอื่นๆ เพื่อใช้ในการเตือน

สำหรับใช้ในงานอุตสากรรม

Contact Us

27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-3000 (Auto) , 02-036-3000
โทรสาร 0-2618-2000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-3000 (Auto) , 02-036-3000
โทรสาร 0-2618-2000

E-MAIL & SOCIAL NETWORK
Domestic Sale: pump@yonghong.co.th
Export Sale: export@yonghong.in.th

ชื่อ/Name
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)/Address(Required)
Hidden